XIII. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.

Co to jest mądrość?
Bojaźń Boża jest początkiem mądrości.
Bóg jest Mądrością.

To mówi mądrość Boża:
Poczęta jestem przed pagórkami
nim uczynił - początek pyłu na Ziemi.
Gdy niebo umacniał...
gdy kreślił sklepienia nad wodami,
gdy w górze zawieszał obłoki,
gdy morzu wyznaczał granice,
gdy zakładał fundamenty Ziemi
byłam przy Nim
jak umiłowane dziecko...
Teraz synowie moi, słuchajcie mnie,
słuchajcie moich napomnień.
Bądźcie roztropni!
Szczęśliwy, kto mnie słucha
i codziennie czuwa u moich drzwi.

O jaki to piękny poemat
o Mądrości Boga.
Nie każdy wykształcony jest mądry.
Mędrzec jest pokorny.

O głębokości bogactw,
mądrości i wiedzy Boga.
Jakże niezbadane są Jego wyroki
i niepojęte Jego drogi...
Z Niego bowiem
przez Niego i dla Niego
istnieje wszystko...

Boże Mądrości i Piękności
Przedwieczna, dlaczego tak późno
Ciebie poznałem?
Ponieważ prosisz Mnie o mądrość,
mówi Bóg do Salomona,
dam ci mądrość,
ale i sławę, i bogactwo.

W czasie Ostatniej Wieczerzy
po umyciu nóg Apostołom
Pan Jezus mówił do nich:
Wy do Mnie mówicie
Nauczycielu i Panie.
Dobrze mówicie, bo Nim jestem.

Nauczyciel uczy mądrości,
Mistrz uczy umiejętności.
Można być profesorem
nauk medycznych,
a nie umieć leczyć.
Jeszcze trzeba mieć umiejętność.
Malutki jest człowiek
w swej mądrości i umiejętności.
Skarbem wielkim jest
posiąść wiedzę i mądrość.

Ogromna jest wiedza ludzkości.
Zachwycające są dzieła
ludzkiej wiedzy,
ale jak jeszcze daleko,
aby pojąć Mądrość Boga.
Jak Cię zrozumieć, Boże,
skoro jesteś Tajemnicą?

Serce Jezusa,
w którym są wszystkie skarby
mądrości i umiejętności,
Tobie cześć i chwała na wieki.

XIV. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa