II. Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

To trudne wezwanie.
Zapowiedziane Słowo Ojca
stało się Ciałem.
Bóg stał się Człowiekiem
i wziął ciało z Matki - Dziewicy.
Jak to możliwe?
U Boga wszystko jest możliwe.

Tę samą wątpliwość
i takie same, ludzkie pytania
stawiała Bogu
Maryja przy Zwiastowaniu
przez Anioła Gabryela.

Przez cały Adwent, podczas Rorat
czytam Łukaszową ewangelię
o Zwiastowaniu.
Gdy dzwony biją na Anioł Pański
zamyślam się
o wielkiej Tajemnicy Wcielenia Boga.

Bądź pozdrowiona Miriam!
Jesteś pełna łaski
i Pan jest z Tobą.
Jesteś najszczęśliwsza pośród niewiast.

Kim ty jesteś,
co do mnie mówisz?
Ja się Ciebie boję!

Nie bój się Maryjo!
To właśnie Ty poczniesz
i porodzisz Syna
i nazwiesz Go imieniem
- Emmanuel,
bo będzie Bogiem z nami.

Co ty mówisz?
Jak się to wszystko stanie,
przecież nie znam męża.

Duch Święty Cię zacieni
i moc Najwyższego Cię osłoni.
A Ten, Który się z Ciebie narodzi
będzie Synem Boga.
To już blisko do zrozumienia
słów litanii:
Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone...

Jeszcze tylko nie rozumiem
co znaczy: Duch zacieni,
moc osłoni?

Obłok czyni cień,
bo jest między słońcem, a ziemią.
Obłok prowadził Izraelitów
do Ziemi Obiecanej.
Obłok jest znakiem obecności Boga.
Obłok, nawet chmura, osłaniał Synaj,
gdy Bóg dawał przykazania Mojżeszowi.

Kiedy ksiądz niesie Najświętszy Sakrament,
okrywamy księdza tuwalnią, welonem, obłokiem.
Okadzamy Najświętszy Sakrament
obłokiem dymu.
Chwała Pańska jak dym
napełniła świątynię.
Zasłona w świątyni
zasłaniała Miejsce Święte Świętych,
bo tam mieszkał Bóg.
Obłok jest znakiem obecności Boga.
Bóg stał się obłokiem,
który zacienił Maryję.

Duch Święty Cię osłoni,
moc Boga Cię zacieni,
a Ten, który wziął ciało
z Matki a Dziewicy
narodził się nie z woli mężczyzny,
ale z Boga się narodził.

Stąd nasze litanijne wołanie:
Serce Jezusa,
w łonie Matki - Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone,
zmiłuj się nad nami.

III. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone