III. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone

Słowem Bożym
jest sam Jezus Chrystus.
Właśnie w tym wezwaniu
wyznajemy, że oddając cześć
Sercu Jezusowemu
czcimy samego Jezusa Chrystusa,
bo Jego Serce nie jest
osobną, anatomiczną częścią
Ciała Pana Jezusa - Boga Człowieka,
ale jest z Nim istotowo zjednoczone.

Co to znaczy istotowo?
To znaczy więcej niż istotnie,
rzeczywiście, naprawdę.

Słowo istotnie, istotowo
wzięte jest z filozofii.
Jest istota rzeczy
i są jej przypadłości.
Na przykład jest wiosną kasztan,
który ma liście, pąki,
potem kwiaty i owoce.
Jesienią spadają owoce kasztana,
opadają liście,
odpływają do korzeni soki,
ale kasztan jest.
Została istota kasztana.

Mężczyzna może obciąć włosy na głowie,
zgolić brodę,
ale zostaje mężczyzną.
Serce człowieka,
jak i Serce Jezusa
jest istotowo związane,
zjednoczone z całą osobą,
czyli należy ono do istoty osoby,
a my mówimy o osobie Jezusa Chrystusa.

Owszem,
my czcimy relikwie,
szczątki świętego,
a to dlatego, że święty jest cały święty.
Zachowujemy nawet pamiątki,
które należały do świętego,
tak jak zachowujemy przedmioty
po osobach bliskich i kochanych.

Pan Jezus wstąpił do nieba
Ciałem Chwalebnym i Sercem,
ale czcimy relikwie krzyża,
miejsca narodzenia i życia
Pana Jezusa, Jego grób.

Chcielibyśmy mieć suknię
całodzianą Pana Jezusa,
o którą żołnierze rzucali los,
chustę Weroniki.
Chcielibyśmy do końca wiedzieć,
czy całun turyński
jest naprawdę tym prześcieradłem,
którym owinięte było
martwe Ciało Jezusa?

W Ewangeliach mamy kilka zapisów
o czci dla Pana Jezusa:
Jan położył głowę
na sercu Pana Jezusa.
Magdalena łzami obmywała
i namaściła drogocennym olejkiem
stopy Jezusa.
Niewiasta cierpiąca na krwotok
chciała dotknąć
choćby skraju szaty Jezusa.
W tym wszystkim wielbiony był Jezus.

Są zgromadzenia,
które mają szczególne nabożeństwo
do Krwi Chrystusa - Misjonarze i
Misjonarki
Krwi Chrystusa.
Są Siostry Obliczanki,
które czczą Oblicze Chrystusowe.
Są Siostry Westiarki,
które przez cześć
dla świętych szat Chrystusa
szyją i dbają o piękno szat liturgicznych
i tak chcą uwielbiać całego Chrystusa.
Są Księża Sercanie
i Siostry Sercanki,
którzy mają szczególne nabożeństwo
do Serca Jezusowego.

My też oddajemy cześć
Sercu Jezusowemu,
które jest istotowo zjednoczone
z Jezusem,
aby był uwielbiony cały Chrystus,
nasz Pan i nasz Bóg.

IV. Serce Jezusa nieskończonego Majestatu