I. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego

Dlaczego modlimy się do
Serca Jezusowego?
Oddając cześć Sercu Jezusowemu,
czcimy Pana Jezusa,
aby przez Niego i z Nim, i w Nim
uwielbiony był Bóg.

Zakochani mówią sobie:
Jakie ty masz piękne oczy!
To znaczy - jaka ty jesteś piękna.
Wszystko, co mówimy
o Sercu Pana Jezusa,
mówimy o Nim całym,
który jest Synem Ojca Przedwiecznego,
a Przedwieczny Ojciec
to jest Ten KTÓRY JEST!
Ten, który nie ma czasu przeszłego
ani przyszłego,
ale zawsze JEST!

Pan Jezus jest zapowiedzianym
Słowem, które stało się Ciałem.
Słowo Ojca - Jezus Chrystus
jest Bogiem i Człowiekiem.
Jezus miał ludzkie serce.
Po ludzku więc czuł, cierpiał,
radował się, płakał i kochał.

Pan Jezus nas pyta
jak kiedyś Apostołów.
Za kogo Wy Mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr:
Ty jesteś Chrystus Syn Boga.

Kajfasz zapytał Pana Jezusa
podczas sądu:
Powiedz nam wreszcie jasno
i ostatecznie, czy Ty naprawdę
jesteś Chrystus Syn Boga?
Tak!
Ale odtąd ujrzycie Mnie
przychodzącego w obłokach
z mocą wielką i majestatem.

Kajfasz rozdarł szaty
na znak gniewu
i oświadczył:
Otoście słyszeli bluźnierstwo!
On uważa się
i nazywa siebie Bogiem.
Co o tym sądzicie?
Krzyknęli wszyscy:
Winien jest śmierci!

Jezu Chryste,
a my z Piotrem wyznajemy,
że Ty jesteś Chrystus,
Syn Boga Żywego
i modlimy się:
Serce Jezusa,
Syna Ojca Przedwiecznego,
zmiłuj się nad nami.

II. Serce Jezusa, w łonie Matki - Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone