Stacja 4
Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Jezu, Matka Twoja przyszła.
A któż jest moją Matkq
i którzy to są moi bracia?
(por. Mt 12, 48)
Jeśli zachowacie moją naukę,
jesteście Mi matką
i braćmi, i siostrami,
(por. Mt 12, 50)

Panie, wiem, jak kochasz swoją Matkę.
Matko, wiem, jak kochasz swego Syna.
Matko, powiedz coś.
Uczyńcie, co wam każe Syn.
(por. J 2, 5)

On jest położony
na upadek i na powstanie wielu.
Jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.
(por. Łk 2, 34)

Duszę mą przeniknie miecz,
(por. Łk 2, 35)

O wy, idący przez ziemię!
Dzieci z mojej Korony,
dziś na placu Świętego Piotra w Rzymie!
Zobaczcie, czy jest boleść większa
jako boleść moja?
(por. Lm l, 12)

Matko Bolesna,
dobrze, że przyszłaś.
Wiedziałem, że przyjdziesz,
bo jesteś Matką Wiernq.

Matko mojej wiary!
Weź mnie za rękę,
choć jestem stary,
i trzymaj mnie jak dziecko,
bo ucieknę,
bo stracę wiarę.

Pod Twoją obronę się uciekamy.
Do Ciebie wołamy
wygnańcy, synowie Ewy,
jęcząc i płaczqc na tym łez padole.

Przeto, Orędowniczko nasza.
Twoje miłosierne oczy
na nas zwróć...
o Łaskawa, o Litościwa,
o Słodka Panno Maryjo!
(por. Antyfona, Witaj Królowo)

Synu!
Patrz, cała Polska
pod mój płaszcz się garnie...
Grzeszni są...
lecz sto lat niewoli przetrwali za karę,
a duch wynieśli jeden nie zatruty
i żywq wiarę.
(por. L. Rydel, Betlejem polskie)

Rzymska Pięto,
Michała Anioła wyrzeźbiona dłutami!
Dziś tu klęczy Polska rozmodlona
w Godzinie Miłosierdzia.

Poznaj, Królowo, poddanych po głosie,
i bqdź nam Matką, teraz i na wieki,
(por. Z. Krasiński)

"Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła.
Nigdym od ciebie nie odjęła lica.
Jam, po dawnemu, moc twoja i siła,
Bogurodzica!"
(M. Konopnicka)

śpiew:
Gdzie my, o Matko,
ach, gdzie pójdziemy
i gdzie ratunku
szukaó będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

I Tyś, która współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja 5. Szymon pomaga Jezusowi dźwigać krzyż