XXIX. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie

Jest wiara, nadzieja i miłość.
W nich wyraża się moje odniesienie
do Boga.
Wierzę, że jest Bóg.
A wierzę dlatego,
że On sam mi to objawił.
Jego słowo mylić się nie może.
Bóg nas nigdy nie okłamał.

Zaufać komuś to znaczy
być pewnym,
że on mnie nie zawiedzie.
Tobie Panie zaufałem
nie zawiodę się na wieki.

Używamy często słowa Zawierzenie.
Jest to połączenie wyznania
wiary i ufności.
Zawierzam Ci, Boże, to znaczy
wierzę Ci i ufam Tobie.

Zaufanie jest wyznaniem
mojej nadziei,
a nadzieja zawieść nie może,
bo Bóg jest wierny.
Dał słowo i dotrzymał.
Dał obietnicę i ją spełnił.

Wiara jest zadatkiem
tych dóbr, których oczekujemy
i zapowiedzią tych tajemnic,
które spełnia.
Wszyscy jesteśmy odkupieni
przez mękę i śmierć Chrystusa.
Bóg stworzył nas bez nas
ale zbawić nas bez nas nie może.

Kto uwierzy i przyjmie chrzest
będzie zbawiony.
Zbawienie jest wiecznym życiem
z Bogiem.

Bóg nie potępia człowieka.
Więc któż może nas potępić?
Czy Jezus Chrystus, który za nas umarł?
Potępienie jest wyborem i decyzją człowieka.
Ci, którzy ufają Bogu,
będą zbawieni.

Jesteśmy ludźmi czasów Miłosierdzia.
Za świętą Siostrą Faustyną
wyznajemy: Jezu, ufam Tobie!
Ufam, że okażesz mi swoje Miłosierdzie.
A grzechy moje,
choćby były czerwone jak szkarłat,
nad śnieg wybieleją.

Bóg proszącemu
nigdy nie odmówi przebaczenia.
Nawrócenie jest zwykle
procesem decyzji człowieka,
ale może być cudem łaski
wyproszonej przez kogoś,
albo wysłużonej przez naturalne
pełnienie dobrych czynów.
Czasem jest cudem
Bożej łaski.

Dobry łotr usłyszał zapewnienie:
Jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju!
Święty Augustyn nawrócił się
przez cierpliwą modlitwę matki,
przez jej wielkie zaufanie Bogu.

Ufaj, synu,
odpuszczam ci twoje grzechy!
Zaufanie Bogu
jest warunkiem nawrócenia,
usprawiedliwienia i zbawienia.

Często kapłan słyszy przy spowiedziach,
zwłaszcza trudnych albo ostatnich:
Ale czy Pan Bóg mi przebaczy?
Zaufaj!
Magdalenie, Piotrowi i Łotrowi
przebaczył.
Nasz Bóg jest Bogiem przebaczenia,
ocalenia, miłosierdzia i zbawienia.
Jezu, ufam Tobie!

Serce Jezusa,
zbawienie ufających Tobie,
wierzę Ci, ufam i kocham,
teraz i zawsze, i wszędzie.

XXX. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających i rozkoszy Wszystkich Świętych