XXVII. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze

Starożytni Rzymianie
zostawili nam powiedzenie:
Jeśli chcesz pokoju,
gotuj się do wojny.
Korzystają z tej zasady
i współcześni władcy,
którzy prześcigają się w zbrojeniach,
aby siłą zastraszać słabszych
i tak zaprowadzać pokój.
Ogniem i mieczem
nie czyni się pokoju.

W prorockich zapowiedziach
szczęśliwej ery mesjańskiej
czytamy adwentową zapowiedź:
Przekują miecze na lemiesze
i nie będą się więcej
zaprawiać do wojny.
Nigdy nie stał się pokój Boży.

Nadużywali ludzie imienia Boga,
głosząc nawet biblijne zdania:
Bóg jest po naszej stronie,
aż do strasznego bluźnierstwa
złamanego krzyża i zawołania:
Got mit uns! Bóg z nami.

Jakże kontrastowo z tym brzmią
słowa Chrystusa:
Pokój daję wam,
pokój mój zostawiam wam.
Nie taki jak daje świat,
ale Ja wam daję.

Po zmartwychwstaniu,
Chrystus pozdrawia
zatrwożonych Apostołów
słowem: Pokój wam!
Pokój Chrystusowy nie oznacza
świętego spokoju,
bezczynności.

Nie przyniosłem na ziemię spokoju.
Przyniosłem ogień
i niczego nie chcę,
tylko żeby już zapłonął.
Przyniosłem miecz,
aby rozdzielone było dobro od zła.
Nie leniwi i gnuśni
posiądą Boga,
ale gwałtownicy
posiądą Królestwo Boże.
Pokój Chrystusowy nie zaczyna się
od pacyfikacji siłą.
Chrystusowy pokój
staje się w człowieku,
który w sobie
odniósł zwycięstwo nad złem.
Idź w pokoju, więcej nie grzesz!

Ja to czuję po każdym rozgrzeszeniu.
Ludzie z pokojem w sumieniu,
czynią pokój wokół siebie.
Ci są błogosławieni.
Błogosławieni pokój czyniący
i tacy będą nazwani synami Bożymi.

Jest we Mszy Świętej prośba kapłana:
Przekażcie sobie znak pokoju!
Nie zrozumieliśmy tego
ani my kapłani,
ani nie nauczyliśmy wiernych,
co to znaczy i jak to czynić.
Kiwamy głowami w lewą i prawą stronę.
Mówimy sobie: Pokój nam wszystkim
i koniec.
Przecież powinien wtedy zapanować
entuzjazm między ludźmi.
Powinniśmy spojrzeć na siebie,
czasem przez łzy,
powiedzieć sobie życzliwe słowo,
jak w Wigilię.
Rodzice dzieciom,
a dzieci rodzicom
powinny przekazać
pocałunek pokoju.
Wtedy stałaby się komunia,
to znaczy pojednanie
między nami.
Dopiero po tym przeżyciu
stałoby się pojednanie z Chrystusem,
Komunia Święta,
ale to jeszcze daleka droga
do pokoju i pojednania.

Jezus Chryste,
niech już przyjdzie Twoje Królestwo.
Królestwo prawdy, sprawiedliwości,
miłości i pokoju.

Serce Jezusa,
pokoju i pojednanie nasze
obdarz nas pokojem.

XXVIII. Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników