XVIII. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia

Cierpliwy człowiek
to taki, który potrafi długo czekać.
Trudno znaleźć cierpliwego człowieka.
Jesteśmy nerwowi i niecierpliwi.

Tylko Bóg jest bardzo cierpliwy.
Bóg nie chce śmierci grzesznika,
tylko żeby się nawrócił i żył.

Pamiętam z Księgi Rodzaju,
jak Abraham targował się z Bogiem
przed zatraceniem Sodomy i Gomory.
Panie, a jeśli w tym mieście
będzie pięćdziesięciu sprawiedliwych
ocalisz to miasto?
Tak.
A jeśli będzie czterdziestu, ocalisz?
Ocalę.
I tak Abraham doszedł
aż do dziesięciu.
Niestety, Abraham nie znalazł
dziesięciu.
Bóg cierpliwy, nierychliwy,
ale sprawiedliwy.

Inna przypowieść z Ewangelii.
Gospodarz mówi do ogrodnika:
Już trzy lata patrzę na to drzewo
i nie przynosi owocu.
Wytnij je.
Po co ma wyjaławiać ziemię?
Panie, miej cierpliwość,
jeszcze przez ten rok.
Będę je podlewał,
obłożę nawozem,
może wyda owoc, a jeśli nie,
możesz je wyciąć.

W przypowieści o pszenicy i kąkolu
czytam:
Panie, przecież posiałeś
dobre nasienie.
Skąd się wziął chwast?
Jeśli chcesz to wyrwiemy go.
Teraz nie.
Poczekajcie aż do czasu żniwa.
Teraz wyrywając,
uszkodzilibyście i pszenicę.

A innym razem.
Panie, spal to miasto!
Czasem po ludzku
tak by się chciało:
Niech ich piorun trafi!
Poczekajcie aż do żniwa.
Wtedy kąkol wyrzucicie na spalenie,
a pszenicę do spichrzów.

Tak będzie i na końcu czasów.
Odłączy Sędzia dobrych od złych.

Mówię codziennie w pacierzu:
Odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom.
Co ja mówię?
Dobrze, że Bóg jest cierpliwy.

Bóg jest nie tylko cierpliwy,
ale i miłosierny.
Ile razy ja byłem u spowiedzi?
Za każdym razem wyznaję
te same grzechy, trwam w grzechu
i czasem sam dla siebie
tracę cierpliwość
i pytam się Cierpliwego Boga:
Panie,
czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz?
Spójrz na krzyż.
Już dawno ci przebaczyłem.
W cierpliwości ocalcie dusze wasze.

Serce Jezusa,
cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
miej cierpliwość dla mnie
i okaż mi Twoje wielkie Miłosierdzie.

XIX. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają