XVI. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali

Co jest tą pełnią Jezusowego Serca?
Serce Jezusowe jest pełne Bóstwa.
Jest pełne dobroci i miłości.
Z tej pełni wszyscyśmy otrzymali.

Co otrzymaliśmy?
Łaskę po łasce.
Nagi przyszedłem na ten świat
i nic ze sobą nie przyniosłem.
Wszystko, co mam
i kim jestem, mam z dobroci Boga.
A tak bogato wyposażył
mnie Ojciec.
Uczynił mnie na swój obraz
i na swoje podobieństwo.
Dziękuję Ci, Boże,
żeś mnie tak cudownie stworzył
i w swoje dzieło tyle cudów włożył.

Utkałeś mnie tak misternie
w łonie mojej matki.
Strzegłeś mnie jak źrenicy oka.
Na ręce mnie brałeś
i do policzka swego przytulałeś.
Z czułością Ojca
mówiłeś mi do serca.
Robaczku mój, Jakubie!
Nieboraczku mój, Izraelu.

Boże!
Ty sam powiedziałeś o mnie:
Jesteś moim synem,
ja ciebie dziś zrodziłem.

Stąd moja godność
i moje wyniesienie.
Mogę do Boga mówić:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie.

Dałeś mi pięć talentów,
abym je pomnażał.
Dajesz mi po denarze,
za każdy dzień pracy
w Twej winnicy.

Mam życie, zdrowie, siłę i wiarę.
Nawet wtedy, gdy wracam
z pustymi rękami i z grzechem,
przygarniasz mnie do serca,
przebaczasz i kochasz jak dawniej.

Dałeś mi tylu dobrych ludzi:
Rodziców kochających,
mądrych nauczycieli,
wiernych Ci kapłanów.

Całe życie stałeś przy mnie
z pomocą Twej łaski.
I w starości mojej,
gdy siły ustaną
i zdrowia zabraknie,
a ludzie mi nie pomogą,
wiem, że staniesz przy mnie
jako mój Obrońca.
Dajesz mi wciąż nadzieję,
że przyjmiesz mnie do Siebie,
do domu Ojcowego,
gdzie przygotowałeś
mi mieszkanie.
Odmłodzi się jako orłowa
młodość moja.
Tam płaczu już nie będzie.
Otrzesz z moich oczu wszelką łzę,
bo dawne rzeczy przeminęły
i wszystko będzie nowe.

Czym się Tobie odpłacę
za wszystko, coś mi wyświadczył?
Psalm Ci zaśpiewam wobec Aniołów.
Miłości wieczna.

Serce Jezusa,
z Twojej pełni
wszyscyśmy otrzymali.

XVII. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata