XII. Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich

Pan Jezus jest Królem
i zjednoczeniem wszystkich serc
przy Swoim Sercu.

Cóż to za Król?
Piłat podczas sądowego przesłuchania
zapytał Pana Jezusa:
Czy Ty jesteś królem?
Tak, tylko nie takim jak ty.
Gdybym był takim jak Ty,
słudzy moi walczyliby o to,
abym nie był wydany Żydom,
ale teraz, królestwo Moje
nie jest stąd.

Więc Ty jesteś królem?
Tak!
Jam się na to narodził
i po to przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie.
Cóż to jest prawda?
A jednak na przekór Żydom
w uzasadnieniu wyroku
Piłat napisał:
Jezus Nazaretański, Król Żydowski.

Posłuchajmy innych zdań
z wypowiedzi Jezusa.
Władcy tego świata
podbijają narody i panują nad nimi.
Pośród was będzie inaczej.
Kto chce być pierwszym,
niech będzie jako niewolnik,
a przełożony, jako ten, co służy.

Więc, gdzie jest to Twoje Królestwo?
Królestwo moje w was jest.
Apostołowie nie mogli się doczekać,
kiedy to Pan Jezus
przywróci królestwo Izraela.

Matka synów Zebedeuszowych
wprost prosiła:
Panie, gdy będziesz królem,
to spraw, żeby ci moi synowie
siedzieli przy Tobie
po prawej i lewej stronie.

Po ukrzyżowaniu Pana Jezusa
załamani uczniowie
mówią Nieznajomemu
w drodze do Emaus:
Myśmy się spodziewali,
że On przywróci Królestwo Izraela,
a tymczasem trzeci dzień
jest w grobie.

My też tak myślimy.
Tak myślała Solidarność,
że to teraz będą rządy Chrystusowe.
Wciąż myślicie po ludzku
nie po Bożemu.

Łatwo jest budować pomniki
Chrystusowi Królowi.
Mówimy przecież co dzień
Przyjdź Królestwo Twoje!
Ono przyszło.
Tylko czy w nas jest
Królestwo prawdy, sprawiedliwości,
miłości i pokoju?
Zobaczmy, jacy jesteśmy
i co się wśród nas dzieje.
Inni uprzedzą nas
do Królestwa Bożego.

Kiedy pośród nas będzie
jeden duch i jedno serce?

Serce Jezusa zjednoczy
wszystkie serca.
Będzie jedna owczarnia
i będzie jeden pasterz - Król,
zjednoczenie serc wszystkich.

XIII. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności