Wstęp

Kończy się miesiąc maj.
Kończą się Nabożeństwa majowe
w kościołach,
przy krzyżach
i kapliczkach wioskowych.
Została nam tęsknota do Matki.
Tę zawsze nosić będziemy w sercu,
chwalić będziemy zawsze Bogurodzicę
Różańcami, Godzinkami, pieśniami
i zawsze uciekać się będziemy
Pod Twoją obronę - Matko Boga i nasza.

W czerwcu,
po Bożym Ciele,
uroczystych procesjach,
w miesiącu pierwszych Komunii Świętych
bierzmowań i początku wakacji,
odmawiamy Litanię
do Serca Jezusowego.

Trudne są wezwania
czerwcowych litanii,
ale dobrze jest przytulić się
do Serca Jezusowego,
odczuć Jego miłość
i serdecznie się zamyślić.

Stąd nasze codzienne
Zamyślenia serdeczne.

I. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego