Zakończenie

Na kolanach
dziękuję Ci, Panie Jezu,
Królu Przyszłego Wieku,
że tu, u ¦więtego Piotra w Rzymie,
mogłem i¶ć za Tob± Drog± Krzyżow±.

Przyjmij moj± modlitwę
w intencjach Ojca ¦więtego.
Niech szczę¶liwie przyjedzie do nas.
A je¶li godny jestem
i zyskałem odpust.
Ofiaruję go.............(wymienić intencję)

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze
i całego ¶wiata.


K. Jezu, ufam Tobie.
W. Jezu, ufam Tobie.
B. Pan z Wami.
W. I z duchem twoim.
B. Niech Imię Pańskie będzie błogosławione...
B. Wspomożenie nasze w imieniu Pana...
B. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmog±cy,
Ojciec i Syn, i Duch ¦więty.
W. Amen.

K. IdĽcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będ± dzięki.