Stacja 2
Jezus bierze krzyż na swe ramiona

A Jezus sam dźwigajqc krzyż
wyszedł na miejsce
zwane Miejscem Czaszki,
które po hebrajsku nazywa się
Golgota,
(por. J 19, 17)

Powtarzam wam:
Jeśli ktoś z was
chce być uczniem Moim,
niech weźmie swój krzyż
na każdy dzień
i niech Mnie naśladuje.
(por. Mt 16, 24)

Boję się krzyża.
Mój krzyż jest dla mnie
za ciężki,
za trudny.
Zostawię krzyż, pójdę innq drogq.
Ominę krzyż, tak jest łatwiej.
Noszę krzyżyk malutki.
Ja noszę krzyż od Piotra.
Jest piękny.
Księże, krzyż się nosi
na plecach.

Wiem, ale na sercu też,
jako najcenniejszy skarb.
Gdzie jest twój skarb,
tam jest twoje serce.
(por. Mt 6, 21)
Nie naigrawajcie się ze mnie:
ja też znamiona męki Chrystusa
noszę na własnym ciele.
(por. Ga 6, 17)

A wy się krzyżami odznaczacie
i pysznicie się nimi.

Nie daj Boże,
abym się miał chlubić czym innym,
jak tylko krzyżem
Pana naszego Jezusa Chrystusa.
(por. Ga 6, 14)

Ale na krzyżu umierają złoczyńcy.
Krzyż jest dla przeklętych.

On wziął na siebie winy nasze,
aby nas odkupić z win.
On stał się przekleństwem,
aby nas uwolnić od przekleństwa,
(por. Ga 3, 13)

Nie ma innej drogi ocalenia,
tylko przez krzyż.
W tym znaku zwyciężysz.
Wolność krzyżem się mierzy.
Miłość krzyżem się mierzy.
A krzyż ma na całą Europę ramiona,
(por. A. Mickiewicz, Dziady, cz. III)

Zawstydziłeś mnie, Panie!
A ja myślałem,
że uwolnię się od krzyża.

TU, na placu Świętego Piotra w Rzymie,
wyciągam ręce po Twój krzyż,
czy po mój krzyż,
i wołam:
Witaj, krzyżu,
nadziejo moja jedyna!
Nie zdejmę krzyża...
aż do zmartwychwstania.

śpiew:
Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony,
na wieczne czasy bądźże pochwalony.
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo.

Stacja 3. Pan Jezus upada pod krzyżem