Stacja 11
Pan Jezus do krzyża przybity

A była godzina trzecia,
gdy Go ukrzyżowali.
Był też napis
z podaniem Jego winy,
tak ułożony:
"Król Żydowski".
Razem z Nim ukrzyżowali
dwóch złoczyńców,
jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie.
(por. Mk 15, 25-28)

Jezu mój, Ukrzyżowany,
rzucony na ziemię.

Wiem, że gdy będziesz podwyższony,
pociągniesz wszystkich do siebie,
(por. J 12, 32)

I niechaj wielkie będzie zmiłowanie.
Od Góry Jasnej ku biegunom nocy:
Bo zapatrujesz się na krzyżowanie,
I Eloj - lamma!... wołamy - pomocy!
(por. C. K. Norwid, Maryjo, Pani Aniołów!)

Całuję Twe święte rany.
Płaczę z Magdaleną
i z Piotrem, i z łotrem,
boś mi wszystko przebaczył.
Krzyż Twój całuję,
i słodkie drzewo, i słodkie gwoździe.

Jezu, rozpięty jak orzeł na krępaku.
Mój słodki Pelikanie łowicki!

"Ja Ciebie kocham
Za Twoje konanie
I za śmierć więcej
Niż za zmartwychwstanie!"
(Z. Krasiński, Ułamek).

Krwią swą ocaliłeś pisklęta.
Umierasz, abyśmy żyli.
Męką swoją odkupiłeś nas z niewoli,
abyśmy już nie byli niewolnikami,
ale wolnymi,
Wezwani do wolności synów Bożych.
(por. Ga 4, 5nn)
Odkupicielu człowieka!
Ofiarniku i Żertwo!

Matko Bolesna, dziękuję Ci,
że z Tobą mogłem dojść
aż dotąd.
Spod krzyża widać dalej.
Widać cały świat
i tyle ludzkich krzyżów:
w Grabarce, w Szawlach,
w Katyniu i Miednoje,
w Ankonie, na Monte Cassino,
na Palmirach i w Loreto.
W Gdańsku i na Giewoncie.

To nie krzyż się chwieje,
to świat się chwieje!
(S. Kard. Wyszyński)

Minął Nero,
jak mija burza, wicher, pożar,
wojna lub mór...
(a krzyż Chrystusa)
panuje z wyżyn watykańskich
miastu i światu.
(por. H. Sienkiewicz, Quo vadis, Epilog)

śpiew:
Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.


I Ty, któraś współcierpiała,
Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja 12. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu