Powiedz mi coś o modlitwie

Szkoda czasu na gadanie
Zacznijmy się modlić.
Ale to bardzo trudne.
Może jednak powiedzmy
sobie kilka słów o modlitwie.

- Modlisz się?
- Mówię jakieś resztki pacierza,
ale chyba to nie jest modlitwa.
- Na pewno nie.
Choć o modlitwie
może powiedzieć tylko Pan Bóg.

Modlitwa jest rozmową
z Panem Bogiem,
ale ja jestem taki gadatliwy,
że nie dopuszczę Boga do tej rozmowy.
To ja wciąż nadaję,
a nie umiem słuchać.

Wiem, że najpiękniejszą
modlitwą pod słońcem
jest Modlitwa Pańska - Ojcze nasz
Ale ta modlitwa bardzo
zobowiązuje.
Bądź wola Twoja...
Odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom

Wiem, że na modlitwie
człowiek wewnętrznie dorasta
Mojżesz rozmawiał z Bogiem
na górze Synaj,
ale gdy schodził,
Żydzi mówili: Zasłoń twarz,
bo nie możemy patrzeć
w twe oblicze.

Ja to rozumiem.
Patrzę czasem na kobiecinę,
która wstąpiła na modlitwę
do kościoła.
Ma w torbie chleb, mleko,
trochę kości na zupę.
To nie to jest ciężkie.
Życie jest ciężkie.

Ale gdy wstaje
po chwili modlitwy,
jest mocniejsza, ożywiona
pewniejsza siebie
To jest z modlitwy.

Poznam człowieka,
który się nie modli.
Dziwnie patrzy, jest niespokojny,
inaczej chodzi, brzydko mówi.
Boję się takich ludzi,
bo jeśli ktoś Bogu nie wierzy,
to ja też mu nie wierzę
i dlatego się go boję.

Podziwiam ludzi nauki,
ślęczących nad książkami,
prowadzących doświadczenia
całymi latami w laboratoriach.
Podziwiam dzieciaków ze szkoły
muzycznej, z baletowej,
z klas sportowych.
Ile to dziecko musi mieć
etiud, ćwiczeń, treningów,
aż do zmęczenia,
aż do potów,
aż do znudzenia i zniechęcenia.
To też modlitwa.
Dlatego ich. kocham,
bo oni dotknęli Boga;
oni są namaszczeni
i naznaczeni przez Boga.
O ile więcej trzeba ćwiczyć,
aby umieć mówić z Bogiem.
Raczej nie mówić,
tylko być z Bogiem,
doświadczyć Boga
Czy to nie strata czasu?
Nie lepiej byłoby
wziąć się za robotę?
Nie, bo bez modIitwy
nie mogę zrobić nic dobrego.
Tylko rzeczy namodlone
przetrwają.

Słuchaj, na dziś wystarczy.
Nie umiem się modlić.
Ja jestem na etapie paciorka.

O, to jeszcze daleko
do modlitwy.