Matko Bolesna z Nowego Miasta

Matko Bolesna z Nowego Miasta
I Miłosierna Pani Gostomska!
Przybyła¶ do nas z Pilicy łzami,
Pocieszeń pełna, módl się za nami!

ProwadĽ nas, Matko, aż do górnego
Miasta Nowego, Jeruzalem;
Tam łzy nam otrzesz, żale min±,
Nasz± pociech± będziesz jedyn±.

Matko Jagodna, tu znad Pilicy,
Kłosie Dojrzały, Matko Chleba;
Przez ¶więtych - Rocha, Honorata
Prosto do Nieba otwórz nam wrota.

Wtedy nie będziesz Matk± Bolesn±,
Będziesz nam Matk± umajon±;
Anielsk± będziesz, Wniebowzięt±,
Będziesz Królow± i u¶miechnięt±.