Trwajmy mocni w wierze (por. Flp 4, 1)
Pieśń na I pielgrzymkę Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski, maj 2006
muzyka: ks. Wiesław Kądziela

 1. Odkąd jesteśmy chrztem obmyci
  i Boga Ojca wyznawamy,
  to krzyż przy gnieździe orłów stoi,
  my w wierze ojców mocno trwamy.
 2. Ref.: Trwajmy mocni w wierze,
  ludziom dajmy nadzieję,
  głośmy światu z radością:
  Bóg jest miłością!
  Deus caritas est!

 3. Ojcowie nasi w czasach próby
  pomocy Boga przyzywali:
  My chcemy Boga i Któż jak Bóg!
  I wysłuchani, zwyciężali.
 4. Ref.: Trwajmy mocni w wierze...

 5. Dzisiaj, gdy burzą się narody,
  Rodzinny próg nam będzie
  twierdzą,
  Bogurodzica znów zwycięży,
  Zwycięży wiara, Bóg zwycięży!
 6. Ref.: Trwajmy mocni w wierze...

 7. O, gaude Mater Polonia!
  O, gaude Mater Ecclesia!
  Polonia semper fidelis est,
  Polonia semper fidelis sit,
  Bo Polska zawsze wierną była.