Pieśń do Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Na Świętej Górze niech biją dzwony
niech spojrzy na nas błogosławiony
niech klęknie Kościół, służebne córy;
Bóg na nas patrzy z niebieskiej góry.

Ojcze Edmundzie, człowieku Boży
wielki prostotą, bogaty sercem;
Bóg Cię wywyższył chwałą ołtarzy,
boś pierwszym chlebem sieroty darzył.

Synu tej ziemi, Wielkiej i Polskiej
otwórz ochronki dla smutnych dzieci,
niech Twa rodzina Sióstr Służebniczek
przywróci ludziom domowy uśmiech.

Niech usta nasze chwalą Maryję
Godzinek pieśnią i różańcami;
A ręce nasze z chlebem i wiarą
na Świętą Górę niech drogę wskażą