Panie dobry jak chleb
Pieśń Kongresu Eucharystycznego (1987 rok)
muzyka: ks. Wiesław Kądziela

  Ref.: Panie dobry jak chleb,
  bądź uwielbiony od swego Kościoła,
  bo Tyś do końca nas umiłował,
  do końca nas umiłował.

 1. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie,
  byśmy do nieba w drodze nie ustali.
  Tyś stał się Manną wędrowców przez ziemię,
  dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali.
 2. Ref.: Panie dobry jak chleb...

 3. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty,
  bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem.
  Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem,
  a chleb komunią dla spragnionych Ciebie.
 4. Ref.: Panie dobry jak chleb...

 5. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi,
  jeśli spełnimy, co nam przykazałeś.
  Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy?
  Tyś naszym Życiem i Oczekiwaniem.
 6. Ref.: Panie dobry jak chleb...

 7. Tyś za nas życie Swe na krzyżu oddał,
  a w znaku Chleba z nami pozostałeś
  i dla nas zawsze masz otwarte Serce,
  bo Ty do końca nas umiłowałeś.
 8. Ref.: Panie dobry jak chleb...