Niech wejdzie Błogosławiony
(na powitanie Trzeciego Tysiąclecia)
muzyka: ks. Wiesław Kądziela

  Ref.: Dobre czasy nadchodzą. Hosanna!
  Drzwi otwórzmy szeroko, Hosanna!
  Niech wejdzie Błogosławiony
  i nieśmiertelny Król wieków!
  Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen.

 1. O Chryste, Królu przyszłego wieku,
  okaż potęgę i panowanie.
  Twoje są przecież czasy i wieczność,
  a pokolenia żyją dla Ciebie!
 2. Ref.: Dobre czasy nadchodzą. Hosanna!

 3. Zgromadź więc, Panie, w swojej owczarni
  zgubione owce i rozproszone;
  niech przyjdzie teraz Twoje Królestwo
  pokoju, prawdy, sprawiedliwości.
 4. Ref.: Dobre czasy nadchodzą. Hosanna!

 5. Miłość niech będzie najwyższym prawem,
  potęgę okaż przez miłosierdzie;
  Króluj nad nami, nad narodami,
  Przyjdź szybko, Panie, Hosanna. Amen.
 6. Ref.: Dobre czasy nadchodzą. Hosanna!