Boże bogaty w miłosierdzie

 1. Okaż, o Jezu, swoją potęgę
  Przez dobroć i zmiłowanie,
  Przez przebaczenie i sprawiedliwość
  Twój pokój niech już nastanie.
 2. Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci
  Bogaty w Miłosierdzie!
  Wierzę Ci Jezu, ufam i kocham,
  Teraz i zawsze, i wszędzie.

 3. Przez miłosierną Twą miłość, Jezu,
  Niech będą serdeczni ludzie,
  Bo na ostatnie czasy nam dałeś
  Łaskawe Twe Miłosierdzie.
 4. Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci...

 5. Ufamy Tobie, Jezu w promieniach
  świętego Chrztu, Eucharystii,
  Więc obmyj Ziemię i odmień ludzi,
  świat znowu stanie się czysty.
 6. Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci...

 7. Poprzez Faustynę Ojcu świętemu
  Daj siłę, zdrowie, błagamy,
  Polsce daj rządy mądre i dobre,
  My, Jezu, Tobie ufamy.
 8. Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci...