Matko Bolesna z Nowego Miasta

Matko Bolesna z Nowego Miasta
I Miłosierna Pani Gostomska!
Przybyłaś do nas z Pilicy łzami,
Pocieszeń pełna, módl się za nami!

Prowadź nas, Matko, aż do górnego
Miasta Nowego, Jeruzalem;
Tam łzy nam otrzesz, żale miną,
Naszą pociechą będziesz jedyną.

Matko Jagodna, tu znad Pilicy,
Kłosie Dojrzały, Matko Chleba;
Przez świętych - Rocha, Honorata
Prosto do Nieba otwórz nam wrota.

Wtedy nie będziesz Matką Bolesną,
Będziesz nam Matką umajoną;
Anielską będziesz, Wniebowziętą,
Będziesz Królową i uśmiechniętą.